OSI (Open systems interconnection) modellen blev oprettet af internation organization for standardization (ISO), et internations standardindstillings program. Det blev designet til, at være en referencemodel til en beskrivelse af kommunikations systemernes funktioner.

OSI modellen har syv lag, hvor hvert lag beskriver en funktion af det data der kører igennem et netværk. Nedenfor ser du listen over de forskellige OSI lag.

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

Lagene er typisk nummereret fra den sidste, hvilket betyder at physical laget er ment som værende det første lag. Det er meget brugbart at huske på disse lag, da der helt sikkert vil forekomme en række spørgsmål i løbet af CCNA eksamen, omkring OSI modellen.

Nedenfor ser du en beskrivelse af hvert lag og deres formål.

 • Physical – definerer hvordan man flytter bits fra en enhed til en anden. Den beskriver hvordan kabler, stik og netværkskort skal fungere og hvordan man sender og modtager bits.
 • Data Link – Indkapsler en pakke i en ramme. En ramme består af en header og en trailer der giver enheder mulighed for at kommunikere. En header indeholder ofte en afsender og en modtager MAC adresse. En trailer indeholder noget der hedder et “Frame check sequence field” hvilket bliver brugt til at opfange transmissions fejl. Data link laget har to underlag:
  – Logical link control – Bruges til flow control og fejldetektering.
  – Media access control – bruges til hardwareaddressering og til styring af adgangs metoden
 • Network – Definerer enheds adressering, routing og sti-bestemmelse. Enheds adressering bruges til at identificere en enhed på et netværk (F.eks. via dens ip adresse).
 • Transport – Segmenterer store bunker af data modtaget fra den øverste lag protokol. Opretter og afslutter forbindelser mellem to enheder. Bruges til flow control og datagendannelse.
 • Session – definerer hvordan man opretter og afslutter en session mellem to systemer.
 • Presentation – definerer dataformater. Komprimering og kryptering defineres i dette lag.
 • Application – Dette lag er det tætteste på brugeren. Det gør det muligt for netværks applikationer at kommunikere med andre netværks applikationer.

Det er en almindelig praksis at referere til en protokol efter lagnummer eller lagnavn. Tag et eksempelsom HTTPS som er en applikationsprotokol eller lag nr. 7. Netværksenheder er også beskrevet i henhold til det OSI-lag, det fungerer på, f.eks. en layer 2 switch eller en layer 7 firewall.

Nedenfor kan du se hvilke protokoller der fungerer på hvilke lag i osi modellen.

7. Application  - HTTP
6. Presentation - MIME
5. Session    - SSL, NetBIOS
4. Transport   - TCP, UDP
3. Network    - IP, ICMP
2. Data link   - PPP, HDLC
1. Physical   - Internet

TCP/IP Model

TCP/IP modellen blev lavet i 1970 erne af “Defence advance research project agency (DARPA)” som er en åben, neutral og offentlig netværks model. Helt ligesom OSI modellen, det beskriver en række guidelines for at designe og implementere computer protokoller.
Det består af fire lag: Network access, Internet, Transport og Application.

Her er en kort beskrivelse af hvert lag:

 • Link – definerer de protokoller og hardware, der kræves for at levere date over et fysisk netværk
 • Internet – definerer de protokoller til den logiske transmission af pakker over netværket
 • Transport – definerer protokoller til indstilling af niveauet for overførsler til applikationer. Dette lag er ansvarligt for pålidelig transmission af data og den fejlfri levering af pakker.
 • Application – definerer til node-til-node applikations kommunikation og leverer tjenester til softwaren der kører på en computer.

Forskellen mellem OSI og TCP/IP modellen

Der er nogle andre forskelle mellem de to modeller ud over de åbenlyse såsom forskel i antallet af lag.
OSI modellem beskriver de trin der er nødvendige for at overføre data over et netværk, og modellem er meget specifik i det, der definerer hvilken protokol der bruges på hvert lag, og hvordan. TCP/IP modellen er ikke så specifik.

Man kan sige det sådan, at OSI modellen bestemmer og at TCP/IP modellen beskriver.