Du har allerede lært at encapsulated data er defineret af network access layer til at hedde en ethernet frame. En ethernet frame starter med en header, hvilket indeholder afsender og destinations MAC adressen, sammen med mange andre data.
Det midderste i framen er data.
Og til sidst ender framen ud med et felt kaldet FCS (frame check sequence)

Nedenfor kan du se en forklaring på hvert enkelt felt i ethernet framen.

  • Preamble – Informerer det modtagende system om, at en frame starter og muliggør synkronisering.
  • SFD (Start frame delimiter) – Angiver at feltet destinations MAC adresse feltet begynder med det næste byte
  • Destination MAC – Identificerer det modtagne system
  • Source MAC – Identificerer afsender systemet
  • Type – Viser hvilken protokol der bliver brugt, f.eks. IPv4 eller IPv6
  • Data and pad – Indeholder payload data. Padding data er tilføjet for at opfylde kravet til minimumslængden for dette felt. (46 byte)
  • FCS (frame check sequence) – Indeholder en 32-bit cyclic redundancy check (CRC), der gør det muligt at registrere fejl data

FCS feltet er det eneste felt, der findes i ethernet traileren. Hvilket giver modtageren mulighed for at opdage, om der er opstået fejl i framen. Bemærk, at ethernet kun registrerer fejl under data – det forsøger ikke at gendanne en mistet frame.

Andre protokoller der ligger på et højere niveau, såsom TCP udfører fejlgendannelse.