Der findes tre typer af ethernet adresser:

  • unicast adresse – repræsenterer et enkelt LAN interface. En unicast frame vil blive sendt til en specifik enhed, ikke til en gruppe af enheder på et LAN.
  • multicast adresse – er en gruppe enheder på et LAN. En frame sendt til en multicast adresse vil blive videresendt til en gruppe enheder på et LAN.
  • broadcast adresse – repræsenterer alle enheder på et LAN. Rammer sendt til en broadcast adresse vil blive leveret til alle enheder på et LAN.