Et computer netværk kan bedst beskrives som et system af forbundne enheder, der kan kommunikere ved brug af fælles standarder (kaldt protokoller). Disse enheder kommunikerer for at udveksle data (f.eks. filer, printere og services).

Her ses et eksempel på et netværk af to computere der er forbundet til hinanden:

I eksemplet ovenfor, er to computere direkte forbundet ved brug af et kabel. Dette lille netværk kan bruges til at udveksle data mellem kun disse to computere.

Hvad nu hvis vi udvider vores netværk? Så kan vi tilføje en netværks enhed såsom en switch eller en hub, for at forbinde flere computere sammen.

Nu kan alle vores 4 computere kommunikere på netværket med hinanden.

Vi vil forklare mere om hubs og switches senere i materialet.
Inden du er færdig med CCNA artiklerne vil du have lært basis om netværk men også at konfigurer routere og switches fra cisco.