Begrebet encapsulation er ofte brugt til at beskrive en process hvor der bliver tilføjet headers og trailers omkring noget data. Denne process kan forklares med fire lags TCP/IP model, hvor hvert trin beskriver lagets rolle. Her er et eksempel, hvad der sker når du sender en e-mail ved hjælp af dit e-mail program.

  1. E-mailen er sendt fra Application laget til transport laget.
  2. Transport laget indkapsler dataen og tilføjer sin egen header med sin egen information, såsom hvilken port der vil blive brugt, og derefter sender dataet til internet laget.
  3. Internet laget indkapsler det modtagne data og tilføjer sin egen header, normalt med information omkring afsender og modtager ip adresserne. internet laget sender nu dataen videre til netværks laget.
  4. Netværks laget er det eneste lag der tilføjer både en header og en trailer. Dataen bliver nu sendt videre igennem er fysisk netværks link.

Hver pakke (header + indkapslet data) defineret af et bestemt lag har et specifikt navn:

  • Frame – indkapslet data defineret af netværks laget. En frame kan have både en header og en trailer.
  • Packet – indkapslet data defineret af netværks laget. En header indeholder afsender og modtager ip adressen.
  • Segment – indkapslet data som er defineret af transportlaget. Oplysninger såsom kilde- destinationsporte eller sekvens- og bekræftelsesnumre er inkluderet i overskriften.